Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên: Tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020

05-10-2020 10:58

Trong những năm qua, với nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng được cải thiện, vai trò, vị thế của Thái Nguyên ngày một nâng cao. Điểm số PCI của tỉnh Thái Nguyên đều tăng qua các năm, thứ tự xếp hạng PCI một số năm gần đây đã đứng trong tốp 20 tỉnh cao nhất trong cả nước.

Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Với sự tham gia của gần 12.500 doanh nghiệp, PCI là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên báo cáo PCI 2019 phân tích về xu hướng tự động hóa và số hóa trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, dự báo tác động của xu hướng này đối với lao động, việc làm trong thời gian tới.

Đ/c, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tại các dự án đang triển khai tại khu công nghiệp Sông Công

Cải thiện chỉ số PCI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 đối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thái Nguyên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố đạt 67,71 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2018. Kết quả trên đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh Thái Nguyên.

Minh chứng rõ nét nhất cho kết quả PCI trong những năm gần đây là tỉnh Thái Nguyên đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước như: Sản xuất ngành công nghiệp; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống dân cư ổn định và phát triển. Đây là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, đã có 43 nhà đầu tư đang triển khai 61 dự án với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 115.545 tỷ đồng. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo các Sở, ngành tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất theo quy định, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ thường xuyên đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các công trình, dự án lớn, trọng điểm sớm đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Đông chí Vũ Tiến Lộc Trưởng phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc, trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể có thành tích trong công tác PCI của tỉnh năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần sớm có những giải pháp khắc phục như: Tính ổn định của các chỉ số thành phần PCI chưa cao, việc thu hút đầu tư chưa có chiến lược dài hạn; cải cách thủ tục hành chính có nơi còn chậm và chưa thực sự hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án kết quả chưa cao, vẫn còn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp, hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, chưa tạo lập được nhiều quỹ đất dành cho đầu tư, phát triển..

Giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số PCI năm 2020

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư và góp phần nâng cao chỉ số PCI trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai, thực hiện. Thực hiện nghiêm  Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, trong đó tập trung triển khai hiệu quả 07 nhóm giải pháp chính đến từng đơn vị địa phươngTriển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Đặc biệt là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, đất đai, đầu tư, xây dựng, kê khai nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh sắp đi vào hoạt động sẽ đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên quan đến đất đai như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà soát lại quỹ đất, hướng dẫn lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chú trọng việc công khai quỹ đất chưa giao sử dụng nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở việc giao đất, cho thuê đất, giúp các doanh nghiệp dân doanh bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh; kiên quyết thu hồi dự án đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để giải quyết vấn đề mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Công khai, minh bạch thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhất là quy hoạch, thông tin các dự án đầu tư. Công khai các văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương, niêm yết tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thủ tục để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động trong quý 3 năm 2020.

Nâng cao tính năng động và tiên phong của cán bộ lãnh đạo các cấp, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng những hành động thiết thực, đồng thời tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc; xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp về pháp lý, thông tin thị trường, chiến lược kinh doanh, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tiếp cận thông tin và mở rộng thị trường, là động lực thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI phát biểu tại hội nghị phân tích đánh giá PCI năm 2019

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi với doanh nghiệp

Tại Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI cho rằng: Đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì thế, hàng quý lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp thông qua các hội nghị và buổi đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn để đề ra giải pháp phù hợp; rà soát và phân tích kỹ những chỉ số bị giảm điểm để có kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần; nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư; rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính để cắt giảm những thủ tục rườm rà. Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Chỉ số PCI được các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài coi là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét lựa chọn đầu tư tại địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; năm 2019 tỉnh Thái Nguyên đã cải thiện rõ nét về môi trường hành chính công: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 86,26%. Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện thứ bậc xếp hạng về chỉ số PCI, tránh để tụt hạng thì đòi hỏi các cấp, các sở ngành cần cải thiện hơn nữa về giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư có dự án tốt, hiệu quả, thân thiện môi trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững./.

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường