Truy cập nội dung luôn

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 6 tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Thái Nguyên

05-10-2020 11:01

Ngày 31/8, tại Thái Nguyên, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 6 tỉnh gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cùng dự có các đồng chí: Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh trong chương trình làm việc.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác phát biểu tại buổi làm việc

Trước buổi làm việc, Tổ Công tác đã khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin; khả năng đáp ứng các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông; khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Sở Công Thương); Trung tâm Cơ sở dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Mai Tiến Dũng và Tổ Công tác khảo sát tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo của Tổ Công tác, đến nay hầu hết các tỉnh trong nhóm được rà soát đã ban hành, sửa đổi quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; 6/6 tỉnh thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia và hầu hết gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính. Các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Tất cả các tỉnh đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ. Về triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các địa phương thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Chính phủ điện tử và cải cách TTHC tại 6 tỉnh cũng còn một số hạn chế như: Việc triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở cả 6 địa phương đều rất chậm, chủ yếu mới tích hợp cung cấp dưới 10 dịch vụ công. Công tác chuẩn hóa chế độ báo cáo mới ở bước đầu và còn một số tồn tại, nhất là phạm vi chế độ báo cáo tại các quyết định cần điều chỉnh. Hầu hết các tỉnh chưa triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của địa phương theo thời hạn, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, công tác cải cách TTHC đã được quan tâm đặc biệt, nhất là đầu tư hạ tầng kỹ thuật để kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; tái cấu trúc quy trình và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng bộ trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ và tích hợp thanh toán trực tuyến trong thực hiện TTHC. Các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS Index) có sự cải thiện và xếp thứ hạng khá so với cả nước.

Đồng chí Mai Tiến Dũng và Tổ Công tác khảo sát tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đã thảo luận, trao đổi làm rõ nhiều nội dung, nhất là nguyên nhân hạn chế trong thực hiện cải cách TTHC và triển khai Chính phủ điện tử; đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục. Cụ thể là: Đề nghị sớm sửa đổi Luật Công nghệ thông tin để phù hợp với bối cảnh xây dựng, phát triển Chính phủ, chính quyền điện tử; Văn phòng Chính phủ lựa chọn dịch vụ công trực tuyến để cung cấp, triển khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phù hợp với từng nhóm địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng và lộ trình phù hợp; ưu tiên bổ sung kinh phí cho các tỉnh còn khó khăn triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin. Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất lựa chọn Thái Nguyên làm điểm, trung tâm đầu mối kết nối triển khai đô thị thông minh của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, từ đó nhân rộng ở các địa phương còn lại.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền và tham gia tích cực của các tỉnh trong thực hiện Chính phủ điện tử và cải cách TTHC. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2020, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, góp phần thực hiện quyết tâm của Thủ tướng là giữ được tăng trưởng dương trong năm nay. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan tới tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng đã được Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Đối với các địa phương đã làm tốt việc kết nối các cơ quan Nhà nước với nhau, quan trọng là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ và dư địa quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu đến cuối năm ít nhất có 30% dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ, kết nối trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% thực hiện gửi nhận văn bản trực tuyến. Các địa phương tăng cường cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 3 và 4, cắt bỏ tất cả những rào cản gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.

Đức Cường
thainguyen.gov.vn