Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

05-10-2020 10:41

Ngày 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn 2011-2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá là địa phương có những chuyển biến mạnh mẽ về CCHC, thể hiện qua xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Thái Nguyên xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 40 bậc so với năm 2016; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn có thứ hạng cao, là một trong những tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất và có hiệu quả về cải thiện môi trường đầu tư.

Qua kết quả tổng hợp, báo cáo của Sở Nội vụ: Công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được nâng cao, cải thiện về thứ hạng; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức cao. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được thực hiện có nề nếp, công khai, minh bạch. TTHC và chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách TTHC tiếp tục được xác định là một trong những khâu đột phá trong thực hiện CCHC. Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân; tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng tinh gọn, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được hoàn thiện, sắp xếp theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả; đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực từng vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngày càng minh bạch, rõ ràng. Các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai, áp dụng thực hiện vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, theo đó rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh... đã có các báo cáo tham luận về các nội dung như: Nâng cao vai trò giám sát đối với việc thực hiện công tác CCHC; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC chưa được kịp thời; phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền cho địa phương…

Phương hướng giai đoạn 2021-2030, tỉnh Thái Nguyên đặt ra nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực, trong đó phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 50% trở lên; ưu tiên triển khai ISO điện tử đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, đề án CCHC từng giai đoạn phù hợp; nâng cao tính minh bạch, hạn chế rườm rà trong giải quyết TTHC để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương cần nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được, nhìn nhận đúng thực trạng công tác CCHC hiện nay, đặc biệt cần đánh giá, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, góp phần đẩy mạnh, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 34 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020".

Đức Cường
thainguyen.gov.vn