Truy cập nội dung luôn

Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

09-06-2020 14:50

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI (sửa đổi, bổ sung), sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại kính mời các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm/sản phẩm tham dự Giải thưởng. 

Chi tiết xem tại đây