Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc đảm bảo cách ly y tế cho các đoàn chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại Thái Nguyên

08-07-2020 09:14

Thông báo về việc đảm bảo cách ly y tế cho các đoàn chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại Thái Nguyên

(chi tiết tại file đính kèm)