Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

2020-10-02 08:50:00.0

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

(chi tiết trong file đính kèm)