Truy cập nội dung luôn

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục thẩm tra một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

27-11-2020 17:05

Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra 26 nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết và phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra 05 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết theo quy định. Trước đó, chiều ngày 26/11, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện việc thẩm tra đối với 13/26 nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại hội nghị chiều ngày 27/11, các đại biểu tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Thái Nguyên làm rõ một số nội dung về vấn đề nông nghiệp, lâm nghiệp, các dự án… Theo đó, tại Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Đại biểu đề nghị báo cáo số phường, thị trấn, khu dân cư và số gia trại, trang trại, hộ chăn nuôi thuộc diện phải di dời sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét thông qua. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên: Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định của bảng biểu; phương án quản lý, khai thác sử dụng dự án sau đầu tư… Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến, đề nghị làm rõ thêm một số nội dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng quần thể Khu Thể thao - Văn hóa - Quảng trường, Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên giải trình làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm, thảo luận

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, thảo luận, đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh kết luận: Những nội dung có liên quan đến thẩm quyền và xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp lại, xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh quyết định. Liên quan đến các dự án đầu tư, các tờ trình dự thảo nghị quyết cần giải trình, đồng chí Lê Văn Tâm đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chuẩn bị các nội dung để có những giải trình tại Kỳ họp thứ 12; những nội dung trong dự thảo nghị quyết đề nghị nghiên cứu, bổ sung theo hướng tổng hợp, ngắn gọn, đầy đủ và chặt chẽ, chuyển lại cho Ban Kinh tế - Ngân sách rà soát, hoàn chỉnh để trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII. 

 

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn