Truy cập nội dung luôn

Giao ban báo chí tháng 11 năm 2020

30-11-2020 17:47

 

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền

Tháng 11, các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh và trung ương đã thông tin kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các sự kiện quan trọng trong nước và trong tỉnh; tiếp tục tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung thông tin về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh và các địa phương, đơn vị; Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình mới hiệu quả trong lao động, học tập, công tác; cập nhật thông tin về cơn bão số 9, 10, tình hình thiệt hại do mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung và hoạt động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung của các tập thể, cá nhân; tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh; diễn biến dịch Covid-19 trong nước và thế giới… Bên cạnh phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài phản ánh về một số khó khăn, hạn chế trên các lĩnh vực cần quan tâm, khắc phục, giải quyết.

Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức chấm chọn 26 tác phẩm báo chí chất lượng cao để thực hiện hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về tỉnh và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vấn đề dư luận quan tâm được báo chí phản ánh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 11 văn bản của các địa phương, đơn vị báo cáo, phản hồi thông tin báo chí.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí về Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra trong 03 ngày từ 9/12 đến 11/12/2020 tại hội trường UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về nội dung, định hướng tuyên truyền tháng 12 về phản hồi thông tin báo chí nêu của các địa phương, đơn vị và việc cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ nội dung liên quan đến việc cấp đổi thẻ nhà báo cho các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại các cơ quan không phải cơ quan báo chí; trao đổi về vấn đề chuyển đổi số trên địa bàn; đề nghị quan tâm tổ chức giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến nêu trên đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Về định hướng tuyên truyền tháng 12, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền các nội dung liên quan tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của tỉnh, địa phương, đơn vị, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới và các biện pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh thông tin tích cực, nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động.

Thu Hà
thainguyen.gov.vn