Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02-12-2020 17:09

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 08 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó có 03 nội dung xin ý kiến trước khi trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể: Tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thực hiện Đề án tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên; Báo cáo xin chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; Báo cáo xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ; Báo cáo xin ý kiến bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nội dung Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn mang tính xây dựng và trách nhiệm cao của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu đã tham gia nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của hội nghị; đồng thời thống nhất ý kiến: Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 02 nội dung (đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba và xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tỉnh Thái Nguyên), theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đối với Tờ trình về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thực hiện Đề án tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sự đồng thuận của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các trường dự kiến sáp nhập để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Về Báo cáo xin chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025: Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Phổ Yên đã sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025 ngay sau khi Nghị quyết được ban hành. Đây là nội dung rất quan trọng không chỉ riêng với thị xã Phổ Yên mà còn đối với sự phát triển chung của tỉnh, theo đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, trong đó lưu ý quá trình tổ chức thực hiện cần nghiên cứu kỹ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; xác định danh mục các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên để tập trung nguồn lực đầu tư một cách chủ động, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đối với Báo cáo xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị; đồng thời, cần chỉ đạo tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ. Về Báo cáo xin ý kiến bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước hiện hành.

 

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn