Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 51/BC-SNgV Kết quả thực hiện Luật phòng, chốngtham nhũng năm2021 08/06/2022 Nguyễn Đình Việt
2 29/KH-SNgV Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021của Sở Ngoại vụ 20/05/2021 Nguyễn Đình Việt
3 1557/QĐ-SNgV Về việc công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 18/05/2021 Lê Quang Tiến
4 02/KH-SNgV Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Sở Ngoại vụ 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
5 105/BC-SNgV V/v kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 01/12/2020 Nguyễn Đình Việt
6 83/BC-SNgV V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 09/10/2020 Nguyễn Đình Việt
7 43/BC-SNgV V/v cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra nhà nước từ năm 2013 đến nay 22/05/2020 Nguyễn Đình Việt

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5998

Tổng truy cập: 4775172