Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 84/QĐ-SNgV V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng năm 2021 24/12/2021 Nguyễn Đình Việt
2 77/QĐ-SNgV Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 09/12/2021 Nguyễn Đình Việt
3 128/BC-SNgV Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 09/12/2021 Nguyễn Đình Việt
4 55/KH-SNgV Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Sở Ngoại vụ 01/12/2021 Nguyễn Đình Việt
5 59/QĐ-SNgV V/v điều động cán bộ, công chức 07/10/2021 Nguyễn Đình Việt
6 58/QĐ-SNgV V/v điều động và bổ nhiệm công chức 07/10/2021 Nguyễn Đình Việt
7 57/QĐ-SNgV V/v điều động và bổ nhiệm công chức 07/10/2021 Nguyễn Đình Việt
8 56/QĐ-SNgV V/v điều động và bổ nhiệm công chức 07/10/2021 Nguyễn Đình Việt
9 Biểu kèm theo 31/TB-SNgV CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG 07/07/2021 Nguyễn Đình Việt
10 20/TB-SNgV Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) của Chính phủ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 06/05/2021 Nguyễn Đình Việt
11 26/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 28/04/2021 Nguyễn Đình Việt
12 16/Kh-SNgV Chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 củ Sở Ngoại vụ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP củ Chính phủ 09/03/2021 Nguyễn Đình Việt
13 05/TB-SNgV Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) của Chính phủ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 19/02/2021 Nguyễn Đình Việt
14 90/QĐ-SNgV V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2020 30/12/2020
15 83/QĐ-SNgV V/v phê duyệt cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 24/12/2020 Nguyễn Đình Việt
16 102/BC-SNgV V/v kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 30/11/2020 Nguyễn Đình Việt
17 76/BC-SNgV V/v kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020 14/09/2020 Nguyễn Đình Việt
18 40/KH-SNgV V/v chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Ngoại vụ 21/07/2020 Nguyễn Đình Việt
19 21/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 12/03/2020 Nguyễn Đình Việt
20 10/2019/QĐ-UBND V/v quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 16/05/2019 Vũ Hồng Bắc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16694

Tổng truy cập: 4774263