Truy cập nội dung luôn

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Nguyễn Đình Việt
Giám đốc
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 653 268
Di động : 0983530000
Email : vietnd@thainguyen.gov.vn

 

Trần Tùng
Phó Giám đốc
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 656 248
Di động : 0982 668 788
Email : trantung@thainguyen.gov.vn

 

Đặng Thị Kim Oanh
Phó Giám đốc
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 758989
Di động : 0973 817 999
Email : oanhdtk.songv@thainguyen.gov.vn

 

VĂN PHÒNG SỞ

Lê Tuấn Tài
Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 652 989
Di động : 0913 469 289
Email : tailt.songv@thainguyen.gov.vn
 

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trần Thị Xuân Thu
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 653265
Di động : 0912 704 528
Email : thuttx@thainguyen.gov.vn

 

Hồ Tuấn Quang
Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc té
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 653 265
Di động : 0914 996 561
Email : quanght.songv@thainguyen.gov.vn
 

 

LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 

                                  
Vi Hoàng Diệu Linh
Trưởng phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3851368
Di động : 0912662848
Email : dieulinhvh@thainguyen.gov.vn

 

Trịnh Ngọc Diệp
Phó Trưởng phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 656 248
Di động : 0904 060 626
Email : dieptn.songv@thainguyen.gov.vn

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

                                  
Nguyễn Hoài Nam
Giám đốc
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 840899
Di động : 0982 251 668
Email : namnh.songv@thainguyen.gov.vn
 
 
 
Nguyễn Thị Diễm Hương
Trưởng phòng Nghiệp vụ
Địa chỉ : Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
Điện thoại : : 0280 3 840 689
Di động : 0987 437 249
Email : huongntd.songv@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 5707309