Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 51/BC-SNgV Kết quả thực hiện Luật phòng, chốngtham nhũng năm2021 08/06/2022 Nguyễn Đình Việt
2 12/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022. 12/04/2022 Nguyễn Đình Việt
3 25/KH-SNgV Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Ngoại vụ 24/03/2022 Nguyễn Đình Việt
4 04/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 09/02/2022 Nguyễn Đình Việt
5 12/QĐ-SNgV Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 21/01/2022 Nguyễn Đình Việt

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6191

Tổng truy cập: 4757794