Truy cập nội dung luôn

Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

05-10-2021 11:12

Thực hiện Công văn số 2942/MTTW-BTT ngày 16/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Triển khai hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn) tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

- Kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(chi tiết trong file đính kèm)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5772

Tổng truy cập: 4775541