Truy cập nội dung luôn

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: Số 9, đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên.

- Email: songoaivu@thainguyen.gov.vn

- Fax: 0280 3 855 417

- Văn thư: 0280 3 855 288.

1. Người phát ngôn: Nguyễn Đình Việt

- Chức vụ: Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Điện thoại: 0208 3 651 368      Di động:0983 530 000.
- Email: vietnd@thainguyen.gov.vn

2. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0280 3 858 289

- Email: dieulinhvh@thainguyen.gov.vn

3. Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0280 3 653 265

- Email: thuttx.songv@thainguyen.gov.vn

4. Lãnh sự - Việt kiều

- Điện thoại: 0280 3 656 246.

- Email: oanhdtk.songv@thainguyen.gov.vn

5. Thanh tra

- Điện thoại: 0280 3 652 989

- Email: tailt.songv@thainguyen.gov.vn

6. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại 

- Điện thoại: 0280 3 840 899

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 5708939