Truy cập nội dung luôn

Công tác đối ngoại tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2021

20-10-2021 08:26

 

Công tác đối ngoại 9 tháng năm 2021 của tỉnh mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự phối hợp về chuyên môn của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại của tỉnh đã được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/6/2021 triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Ảnh 1: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp, làm việc

với đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

Về ngoại giao chính trị, tỉnh tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh thông qua việc trao đổi Công thư giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên với lãnh đạo các địa phương của phía bạn trong các dịp lễ, Tết; hỏi thăm, động viên, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, đoàn ngoại giao đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam triển khai Dự án phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP) tại huyện Phú Lương. Phối hợp với tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc triển khai Dự án đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên bậc tiểu học do Viện nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc, Trường Đại học DAEGU, tỉnh Gyeongsangbuk-do tài trợ. Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan triển khai dự án hỗ trợ học bổng của Phần Lan cho học sinh THPT tại tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan để trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của hai địa phương và đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới…

Ảnh 2: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp,

làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Tập đoàn AT&S

Nhằm tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động gặp gỡ, xúc tiến giữa lãnh đạo cao cấp của tỉnh với các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới... Về cơ bản, hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh được đảm bảo, duy trì và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021 đạt 21,31 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 75,7% kế hoạch cả năm. Giá trị hàng hóa nhập khẩu 9 tháng năm 2021 đạt 12,28 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 9 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án FDI được cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (12 dự án cấp mới, 12 dự án điều chỉnh tăng vốn), với tổng số vốn đăng ký là 158,06 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 169 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 8,7 tỷ USD.

Ảnh 3: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp,

làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Đối với công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 về việc ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tỉnh thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa gắn kết với du lịch của tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và trên cả nước. Tăng cường giới thiệu về văn hóa của Việt Nam cũng như của Thái Nguyên nhân dịp các đoàn khách nước ngoài thăm, làm việc tại tỉnh. Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại và công tác quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh, qua đó tăng cường tuyên truyền, quảng bá về địa phương với bạn bè quốc tế.

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 59 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động với trên 40 dự án đang triển khai tại địa phương liên quan đến các lĩnh vực: Phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đối khí hậu. Giá trị giải ngân các dự án PCPNN tính từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2021 là 438.470 USD, giảm 1,43% so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, giá trị cam kết tài trợ tính đến hết tháng 6/2021 đạt 7,2 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 1,9 triệu USD).

Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh được đảm bảo theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 02 đoàn/02 lượt người đi nước ngoài; số đoàn vào có thủ tục xuất – nhập cảnh có 01 đoàn/03 lượt người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại được quan tâm.

Tỉnh đã ban hành, triển khai Kế hoạch về việc đảm bảo y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh đã xét duyệt và chấp thuận cho 2.907 người nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên hoặc người nhập cảnh đến thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đón 2.155 người nhập cảnh Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định.

Tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên tại 22 tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng công dân số Thái Nguyên “C-ThaiNguyen” hoặc đăng nhập theo địa chỉ tên miền: https://hotrocongdan.thainguyen.gov.vn. Việc áp dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ công dân đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai, giúp chương trình hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, thành công, đảm bảo an toàn, chính xác. Số người được hỗ trợ là 11.669 người tương đương 23 tỷ 338 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả nói trên, công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Việc mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác mới với các địa phương nước ngoài thời gian qua còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao; một số hoạt động đối ngoại phải tạm dừng, điều chỉnh do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trên cơ sở các kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình triển khai, với sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Thái Nguyên sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc chỉ đạo cũng như nâng cao chất lượng tham mưu của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 đã đề ra./.

Thu Hiền – Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 6139

Tổng truy cập: 4800796