Truy cập nội dung luôn

Công tác đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2021

21-01-2022 09:24

 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh mặc dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự phối hợp về chuyên môn của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại của tỉnh đã được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/6/2021 triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ảnh 1: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp, làm việc

với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Về ngoại giao chính trị, tỉnh tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh thông qua việc trao đổi Công thư giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên với lãnh đạo các địa phương của phía bạn trong các dịp lễ, Tết; hỏi thăm, động viên, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, đoàn ngoại giao đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam triển khai Dự án phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP) tại huyện Phú Lương. Phối hợp với tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc triển khai Dự án đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên bậc tiểu học do Viện nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc, Trường Đại học DAEGU, tỉnh Gyeongsangbuk-do tài trợ. Phối hợp với Văn phòng đại diện tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công “Cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk-do - Thái Nguyên năm 2021”, qua đó thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, hai tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên giao lưu tiếng Hàn cũng như khuyến khích việc học tiếng Hàn. Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan triển khai dự án hỗ trợ học bổng của Phần Lan cho học sinh THPT tại tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan để trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của hai địa phương và đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Tỉnh đã hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương thuộc tỉnh đã chủ động, tích cực kết nối, thúc đẩy việc thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương cùng cấp của Hàn Quốc.

Ảnh 2: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp,

làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Tập đoàn AT&S.

Nhằm tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động gặp gỡ, xúc tiến giữa lãnh đạo cao cấp của tỉnh với các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới... Về cơ bản, hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh được đảm bảo, duy trì và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 28,85 tỷ USD, tăng 17,9% so cùng kỳ, bằng 102,38% kế hoạch. Giá trị hàng hóa nhập khẩu năm 2021 ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến ngày 25/12/2021, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 31 dự án (15 dự án cấp mới, 16 dự án điều chỉnh tăng vốn) với tổng số vốn đăng ký là 230,53 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh hiện có 170 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký và đề xuất đầu tư đăng ký đạt trên 9,67 tỷ USD.

Ảnh 3: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp,

làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đối với công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 về việc ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tỉnh thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa gắn kết với du lịch của tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và trên cả nước. Tăng cường giới thiệu về văn hóa của Việt Nam cũng như của Thái Nguyên nhân dịp các đoàn khách nước ngoài thăm, làm việc tại tỉnh. Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại và công tác quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh, qua đó tăng cường tuyên truyền, quảng bá về địa phương với bạn bè quốc tế.

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành, triển khai Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 20/4/2021. Trên địa bàn tỉnh hiện có 58 tổ chức PCPNN có giấy phép hoạt động còn hiệu lực và mới bổ sung địa bàn hoạt động. Các dự án đang triển khai tại địa phương tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường và bảo trợ xã hội... Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 22 dự án giải ngân với tổng giá trị là 1.441.546 USD, tăng 101,37% so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020 đạt 715.856,62 USD). Đặc biệt, giá trị cam kết tài trợ các chương trình, dự án PCPNN năm 2021 đạt trên 10.032.520 USD, tăng mạnh so với năm 2020 (năm 2020 đạt 3.381.007,53 USD)

Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh được đảm bảo theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Năm 2021, toàn tỉnh có 03 đoàn/08 lượt người đi công tác nước ngoài; số đoàn vào có thủ tục xuất – nhập cảnh có 01 đoàn/03 lượt người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại được quan tâm.

Tỉnh đã ban hành, triển khai Kế hoạch về việc đảm bảo y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên. Năm 2021 (tính đến hết ngày 25/12/2021), tỉnh đã xét duyệt và chấp thuận cho 7.846 người nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đón 3.072 người nhập cảnh Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định; thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho 947 lượt người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thái Nguyên.

Tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên tại 22 tỉnh, thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng công dân số Thái Nguyên “C-ThaiNguyen” hoặc đăng nhập theo địa chỉ tên miền: https://hotrocongdan.thainguyen.gov.vn. Việc áp dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ công dân đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai, giúp chương trình hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, thành công, đảm bảo an toàn, chính xác. Số người được hỗ trợ là 11.669 người tương đương 23 tỷ 338 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả nói trên, công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Việc mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác mới với các địa phương nước ngoài thời gian qua còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao; một số hoạt động đối ngoại phải tạm dừng, điều chỉnh do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trên cơ sở các kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình triển khai, tỉnh Thái Nguyên sẽ khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, đề ra những nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong năm 2022, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong việc chỉ đạo cũng như nâng cao chất lượng tham mưu của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm hoàn thành tốt kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên./.

Thu Hiền – Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 6175

Tổng truy cập: 4800902