Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025

27-12-2021 09:52

 

Tỉnh Thái Nguyên xác định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng. Thời gian qua, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm tăng cường, đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tỉnh đẩy mạnh, tăng cường công tác đối ngoại Đảng và hoạt động ngoại giao chính quyền thông qua các hoạt động trao đổi đoàn; thiết lập và triển khai quan hệ hữu nghị với các địa phương, tổ chức nước ngoài qua việc ký kết thực hiện các thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế… Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác quốc tế với nhiều cơ quan, địa phương, tổ chức nước ngoài. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục củng cố, tăng cường và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác; chủ động kết nối, xúc tiến việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và địa phương nước ngoài khác. Đến nay, tỉnh thái Nguyên có quan hệ hợp tác với 6 địa phương của các nước trên thế giới (gồm Hàn Quốc, Lào, Hoa Kỳ, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển) và nhiều tổ chức quốc tế (như Ngân hàng thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á -ADB...). Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực duy trì, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và nhiều tổ chức quốc tế.

Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc  với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hoạt động gặp gỡ, xúc tiến giữa lãnh đạo tỉnh với các tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn trên thế giới; tổ chức các chương trình đối thoại, hội nghị thường kỳ với các doanh nghiệp FDI; lắng nghe, giải quyết tốt những vấn đề của các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 cuộc xúc tiến đầu tư tại tỉnh, 12 cuộc xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài. Về giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh: Tốc độ tăng bình quân giá trị xuất khẩu 05 năm 2016-2020 đạt 10,85%/năm, là một trong 04 tỉnh có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước; giá trị nhập khẩu tăng 5,8%/năm. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh có 91 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.270,43 triệu USD, 75 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 397,87 triệu USD. Lũy kế đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 162 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 8.584 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 7.374,6 triệu USD. Về thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn ODA thực hiện và giải ngân đạt 1.586.317 triệu đồng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/6/2021 về triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu cụ thể như: Ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị với 05 địa phương, tổ chức nước ngoài; phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 3,5 - 4 tỷ USD, vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 2,5 - 3 tỷ USD; phấn đấu thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài với giá trị cam kết viện trợ trung bình đạt khoảng 2,5 - 3 triệu USD/năm, giá trị giải ngân các chương trình, dự án PCPNN trung bình đạt khoảng 2 - 2,5 triệu USD/năm; tạo môi trường thuận lợi để giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 7%/năm trở lên, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng bình quân từ 11%/năm trở lên; thành lập mới 02 Hội hữu nghị cấp tỉnh; tổ chức 01 chương trình hội nghị xúc tiến đầu của tỉnh ở trong nước, 03 sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh ở nước ngoài, 02 hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh, trên 20 hoạt động văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước...

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thường xuyên quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

- Tập trung cao độ đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn thay thế.

- Tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở các kết quả đạt được trong thời gian qua; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các địa phương, tổ chức nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ tiềm năng, điểm tương đồng và các hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung vào các địa phương nước ngoài của các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Cộng hòa Ba Lan, Trung Quốc, Thái Lan,...

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

- Làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại địa phương...

Thu Hiền – Sở Ngoại vụ

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5892

Tổng truy cập: 4801703