Truy cập nội dung luôn

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

21-01-2021 10:39

Chiều ngày 12/01/2021, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Tham dự Hội nghị có Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi tổ chức hàng năm nhằm nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020 là năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, theo đó việc triển khai công tác đối ngoại của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao, sự phối hợp và hỗ trợ của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tập thể Sở Ngoại vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra ở tất các các lĩnh vực.

 Lãnh đạo Sở trao các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần xây dựng và không khí dân chủ, cởi mở. Cán bộ, công chức, viên chức của Sở cũng đã đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua của Sở, tăng cường tham mưu về công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và chuyên môn.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và chuyên môn. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu trong Nghị quyết, 100% các chỉ tiêu được thông qua và 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị trong cơ quan; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong Sở cũng như giữa các cơ quan, đơn vị. Phát động, triển khai tốt các đợt thi đua cao điểm nhằm chào mừng các sự kiện quan trọng của ngành, của tỉnh trong năm 2021.

Thu Hiền – Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 5709071