Truy cập nội dung luôn

Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức năm 2022

21-01-2022 14:02

 

Chiều ngày 20/01/2022, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Về phía Công đoàn Viên chức tỉnh có bà Hoàng Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự Hội nghị. Về phía Sở Ngoại vụ, tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở và bà Đặng Thị Kim Oanh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn; ông Trần Tùng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị.

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Ảnh 2: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2021.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã tích cực thảo luận, thẳng thấn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2022 và Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Công đoàn Cơ sở Sở Ngoại vụ. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu trong Nghị quyết; 100% các chỉ tiêu được thông qua và 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Thu Hiền – Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 5707559