Truy cập nội dung luôn

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước năm 2021”

21-10-2021 09:53

 

Ngày 20/10/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính nhà nước năm 2021”. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng những kiến thức, nội dung cơ bản thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đọan 2021-2030; Các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính. Thông qua Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt- Giám đốc Sở, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi phổ biến Quy chế thi cho CBCCVC

Đối tượng dự thi là  cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Nội dung dự thi gồm có 2 phần: Kiến thức chung về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và nhận thức về một số nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính, được tổ chức dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm. Người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra, thời gian làm bài là 45 phút.

 Cuộc thi không tổ chức trao giải. Kết quả thi sẽ được tổng hợp cùng với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, làm căn cứ để đánh giá, phân loại CBCCVC cuối năm./.

Vũ Xuân-VP SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 6166

Tổng truy cập: 4801358