Truy cập nội dung luôn

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

10-12-2020 14:11

Thực hiện Quyết định số 3688/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 3760/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

Để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc thay đổi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, như sau:

Kể từ ngày 07/12/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trước đây thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở sẽ được chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên tại số 17, Đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Thái Nguyên, Sở Ngoại vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 07 thủ tục hành chính, bao gồm:

1

Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC)

2

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

3

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

4

Thủ tục Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

5

Thủ tục Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

6

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

7

Thủ tục xuất trình giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

 
   

 

Sở Ngoại vụ thông báo để tổ chức và cá nhân được biết./.

 

 

Kim Ngân



Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 5709043