Truy cập nội dung luôn

TỈNH THÁI NGUYÊN ĐÃ TIẾP NHẬN 7883 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

31-08-2021 14:14

Sau 10 ngày triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về việc chia sẻ khó khăn của người dân Thái Nguyên đang sinh sống, làm việc tại các địa phương phía Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực triển khai chương trình nói trên. Tính đến 9h30, ngày 31/8/2021, tỉnh đã tiếp nhận 7.883 hồ sơ với tổng số 12.317 người  đề nghị. Đã xét duyệt và chi trả: 2.347 hồ sơ với tổng số 3.522 người, tương ứng với số tiền 7.044.000.000 đồng. Số hồ sơ cần phải tiếp tục xác minh, xử lý là: 5.536 hồ sơ với tổng số 8.795 người.

Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để việc phê duyệt hỗ trợ công dân được thực hiện liên tục trong ngày, căn cứ vào hồ sơ của công dân và xác minh của địa phương và đề nghị của Sở Ngoại vụ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc sẽ ký duyệt để chuyển tiền hỗ trợ công dân nhanh nhất.

Lãnh đạo và cán bộ Sở Ngoại vụ hỗ trợ trực tuyến cho công dân đăng ký trên Cổng hỗ trợ công dân của tỉnh Thái Nguyên

Vi Linh - Văn phòng Sở
sngv.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7264

Tổng truy cập: 4774622